کلیدواژه‌ها = آتروپین
تعداد مقالات: 3
1. تغییر احساس درد مزمن در اثر بلوک سیستم کولینرژیک

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 229-233

رامین حاجى خانى؛ محمدرضا رحیم نژاد


2. اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-94

محمد نصراله زاده ماسوله؛ امید رضا سمیعی املشی؛ مسعود سلک غفاری؛ محمدرضا پریانی


3. مقایسه اثرات قلبی تجویز سولفات آتروپین پیش از دو رژیم متفاوت بیهوشی در سگهای نژاد تریر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 19-27

محمد ابرکار؛ علی کریمی گودرزی؛ حمید شریفی؛ دامون انصاری؛ سارا گچ پز