کلیدواژه‌ها = ال- کارنیتین- جوجه گوشتی- راندمان پرورشی- سیستم ایمنی- صفات لاشه- صفات خونی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات ال- کارنیتین در راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون در جوجه گوشتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-17

گیـتا اکبری آزاد؛ پـیام حقیقی خوشخو؛ نـیما ایلا؛ فریبرز معیر؛ حـمیدرضا دهقان نیری