کلیدواژه‌ها = میدان الکترومغناطیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر تسکین درد حاد

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 255-261

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد


2. اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر درد احشائی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-153

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد؛ علی ضرغامی