کلیدواژه‌ها = اسب
تعداد مقالات: 5
1. اهمیت انسدادهای اختناقی روده بزرگ در کولیک اسب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 20-30

علی رضا قدردان مشهدی


2. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت اسب های شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-10

سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ فرشاد مظاهری چورس؛ حامد رضایی


3. گزارش درمانگاهی کراتومایکوز و درمان آن در یک راس اسب

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-147

حمیدرضا فتاحیان؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام؛ مریم فتوره چی


4. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید A، هاپتو گلوبین و بخی پارامترهای هماتولوژیک در ارزیابی سلامت اسب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-73

سید محمود مرتضوی؛ شهاب الدین صافی؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی


5. توپوگرافی بریدگی قلبی شش و محل کیسه های جنب در اسبچه خزر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-23

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلان پور