کلیدواژه‌ها = گربه
تعداد مقالات: 5
1. گزارش یک مورد پنوموتوراکس ناشی از اصابت گلوله در یک قلاده گربه و عوارض جانبی نادر آن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-50

ندا وکیلی مقدم؛ علیزضا جهاندیده


3. گزارش یک مورد اپولیس فیبروماتوز عود شونده در گربه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 269-274

محمدرضا پریانی؛ رضا سجادی؛ سید مهدی رجایی؛ پژمان مرتضوی


4. گزارش یک مورد لومباریزاسیون مهره های خاجی در گربه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-127

محمد رضا پریانی؛ سید مهدی رجایی؛ رضا سجادی


5. گزارش یک مورد آدنوکارسینوم آسینیک غده بزاقی زیر زبانی در گربه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-56

سروش محیط مافی؛ فریبرز معیر؛ سید امیر رضوی؛ مجید مهری