کلیدواژه‌ها = موش
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تغییرات هیستولوژیک بیضه موش سوری تیمار شده با جنتامایسین به صورت داخل بیضه ای

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-186

وحید اکبر نژاد؛ پرویز تاجیک؛ منصوره موحدین؛ رضا یوسفی؛ نیلوفر حاج صادقی


2. بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر تسکین درد حاد

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 255-261

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد


3. بررسی تغییرات وزن بدن ناشی از نگهداری انفرادی موش های آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-48

محمدرضا رحیم نژاد؛ وهاب باباپور؛ سید دانیال محمدی


4. تاثیر نگهداری انفرادی بر احساس درد احشایی در موش آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-62

محمدرضا رحیم نژاد