کلیدواژه‌ها = خرگوش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر داروی سیلیمارین در درمان کاتاراکت تجربی در خرگوش

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-23

وریا توحیدی؛ سعید عظیم پور


2. القای تجربی کاتاراکت سریع با استفاده از سلنیت سدیم در خرگوش

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-75

وریا توحیدی؛ سعید عظیم پور


3. مقایسه اثرات درمانی ژل پلاسمای غنی شده از پلاکت و فنی توئین در بهبود زخمهای تمام ضخامت پوست درخرگوش سفید نیوزلندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-71

مصطفی دارستانی فراهانی؛ محمد عرفان نجف زاده خوئی؛ فریبرز معیر