کلیدواژه‌ها = گاو شیری
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش نواری BHBAشیر در مقایسه با آزمایش BHBAخون جهت تشخیص کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-235

بابک باستانی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی


2. بررسی تغییرات شمارش سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) شیر خام در یک گاوداری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-190

میثم هاشم زاده؛ سعید خلج زاده؛ جعفر یدی؛ کیومرث امینی


3. بررسی تاثیر تجویز بولوس خوراکی کلسیم در پیشگیری از هیپوکلسمی در گاو شیری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 167-173

آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ مهدی فیضی


4. بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-55

علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور؛ مهدی سخا


5. بررسی فراوانی بیماریهای ناحیه کف سم گاوهای شیری در کشتارگاه صنعتی ارومیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-123

علیرضا نجف پور؛ فرزاد جعفر قلی زاده


7. ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-63

مصطفی دارستانی فراهانی؛ عباس وشکینی؛ سید مهدی قمصری