کلیدواژه‌ها = عضله ماهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان ) آبهای جنوب ایرانPsettodes erumei(

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-172

سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی؛ محمد شکرزاده؛ سید سهیل قائم مقامی؛ مهران یاسمی؛ عاطفه امینی فرد