کلیدواژه‌ها = گلوکز
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه سرم خون و مایع فولیکولی از نظرغلظت گلوکز، اوره و کلسترول در گاو دورگ خوزستان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 249-252

کمال حسن پور؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ منصور خضری؛ مرتضی اصغری مقدم؛ امیر کرمزاده؛ محسن امرایی


2. بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-55

علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور؛ مهدی سخا