کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 2
1. سنجش برخی فلزات سنگین در گوشت مرغ عرضه شده در استان اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-58

مجید غلامی آهنگران؛ آسیه احمدی


2. بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان ) آبهای جنوب ایرانPsettodes erumei(

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-172

سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی؛ محمد شکرزاده؛ سید سهیل قائم مقامی؛ مهران یاسمی؛ عاطفه امینی فرد