کلیدواژه‌ها = گوسفند
تعداد مقالات: 7
1. بررسی میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان ساوه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-39

محمد حسن ربیعی؛ علیرضا شقایق؛ سید شاپوررضا شجاعی


2. بررسی تظاهرات بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی در انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-83

سعید عظیم پور؛ سعید نظیفی؛ پرهام متقیان


3. بررسی تأثیر علایم بالینی، عوامل فیزیولوژیک و فاکتورهای محیطی بر میزان شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای گوسفندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-41

محسن ایماندار؛ سید علی پوربخش؛ علی حسنپور؛ فرهاد موسی خانی


4. بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان کشتاری شهرستان ایلام در سال 139

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-268

علی محمد بهرامی؛ مهدی جعفریان؛ حشمت اله علی رحمی؛ محمد محمدی؛ صادق چراغ افروز؛ لیلی هواسی؛ مینو شاددل


5. گزارش آسیب شناسی مننگوآنسفالیت لیستریایی در گوسفند

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-202

فریبرز معیر؛ آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی


6. بررسی میزان و تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند در کشتارگاه شهرستان خوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-190

سهراب رسولی؛ مرتضی کلب خانی؛ امین هاشم پور؛ نعیمه قربانزاده


7. بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-74

ولی اله کوهدار؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ بهراد رادمهر؛ فرهاد پاکباز