کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه سرم خون و مایع فولیکولی از نظرغلظت گلوکز، اوره و کلسترول در گاو دورگ خوزستان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 249-252

کمال حسن پور؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ منصور خضری؛ مرتضی اصغری مقدم؛ امیر کرمزاده؛ محسن امرایی