کلیدواژه‌ها = گاو
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تظاهرات بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی در انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-83

سعید عظیم پور؛ سعید نظیفی؛ پرهام متقیان


2. مقایسه تاثیر تجویز 3نوع GNRHدر برنامه همزمانی Heat synchبر میزان آبستنی و میزان ترشح LHدر گاوهای شیری

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 269-279

تقی تکتاز هفشجانی؛ شهریار خدیوی بروجنی؛ فرشاد باباخانیان بروجنی


3. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی برخی ژن های مولد بیوفیلم در استافیلو کوکوس اورائوس های جدایه از ورم پستان گاو

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 225-234

مسعود شماخی؛ فرهاد موسی خانی؛ مجید ارجمند زادگان؛ سمیرا دزفولی


4. تعیین میزان شیوع BVDدر جنین های سقط شده گاوداری های استان تهران به روش واکنش زنجیره پلیمراز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 68-73

آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ علی ذوالفقاری؛ محسن ظفری؛ محمد ملکان


5. تعیین ارزش تشـخیصی پروتئـین های فاز حاد مثبـت و منفی شیر به عـنوان بیومارکـرهای جدید در تشخـیص ورم پـستان تـحت بالینی گـاو

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-87

سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی؛ شهاب الدین صافی؛ محمود بلورچی؛ مهرداد عامری


6. بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-95

مجید خدایاری کمسرخ؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بهرام سلاسل


8. گزارش مسمومیت ناشی از قارچ تریکوتسیوم در یک گاوداری در منطقه شهریار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 141-144

فرزانه تاجدینی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بنفشه غلامحسینی