کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 9
1. بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزای A در اسبداریهای استان تهران و البرز

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-29

آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ رویا صدری؛ سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ مهدی لقمانی؛ پیمان هوسمی؛ احمد احمدی؛ رامین بلالی؛ علیرضا جمالی؛ فرهاد موسی خانی


2. تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-57

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


4. مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های منطقه شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-163

پیام رسولی؛ امین خدادادی؛ موسی توسلی؛ شهام سقایی؛ مجید صدقیانی


5. گزارش بالینی اولین مورد بیماری مشمشه در ببر سیبری )Panthera tigris altaica(

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 130-134

علی تقی پور؛ شمس الملوک خواجه نصیر؛ سید محمود قاضی مرعشی؛ سیامک مسعودی زنجانی؛ هومن ملوک پور


7. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین با روش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-187

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ مسعود روحی؛ پدرام سمیع یوسفی


9. بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-74

ولی اله کوهدار؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ بهراد رادمهر؛ فرهاد پاکباز