نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. اصول تشخیص و درمان یوئیت راجعه در اسب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-6

مسعود سلک غفاری


2. اصول تشخیص و درمان بیماریهای قرنیه درگربه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-6

مسعود سلک غفاری