نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد پنوموتوراکس ناشی از اصابت گلوله در یک قلاده گربه و عوارض جانبی نادر آن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-50

ندا وکیلی مقدم؛ علیزضا جهاندیده