نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تظاهرات بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی در انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-83

سعید عظیم پور؛ سعید نظیفی؛ پرهام متقیان