نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات شمارش سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) شیر خام در یک گاوداری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-190

میثم هاشم زاده؛ سعید خلج زاده؛ جعفر یدی؛ کیومرث امینی