نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی آلودگی مخمری لاینرهای دستگاه شیر دوشی برخی از گاوداریهای صنعتی استان تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 173-179

مرضیه تاجدینی؛ حامد مکاری؛ مهدی فیضی