نویسنده = ������ ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مقایسه ای کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی دو سویه rOSS و Cobb از طریق اندازه گیری کاروتنوئیدهای پلاسما

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-82

سید شاپور رضا شجاع؛ نیما عیسی کاکرودی؛ نیما بختیاری