نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی بالینی بیهوشی حاصل از پروتوکل ترکیبی اسپرومازین-فتتانیل-کتامین در سگ

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-93

سروش محیط مافی؛ عادل خدایی شربیانی


2. گزارش یک مورد آدنوکارسینوم آسینیک غده بزاقی زیر زبانی در گربه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-56

سروش محیط مافی؛ فریبرز معیر؛ سید امیر رضوی؛ مجید مهری