نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تزریق فلونیکسین مگلومین بر نرخ باروری و تغییرات سرمی پروژسترون در تلیسه های هلشتاین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-39

محمد روستایی؛ جعفر یدی؛ سعید خلج زاده