نویسنده = شهاب الدین صافی
تعداد مقالات: 4
2. تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-247

عباس کلانتری؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی


3. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید A، هاپتو گلوبین و بخی پارامترهای هماتولوژیک در ارزیابی سلامت اسب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-73

سید محمود مرتضوی؛ شهاب الدین صافی؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی


4. تعیین شاخص استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-16

ام البنین قاسمیان کریک؛ شهاب الدین صافی