نویسنده = پروین تراب زاده
تعداد مقالات: 4
2. اثرات تراتوژنیک دیازینون (Diazinon) بر جنین های موش Balb/C در روز های سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-146

صفورا صفاری؛ پروین تراب زاده؛ سبا راستگار قره شیران


3. اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس (Lavandula officinalis) بر روی باروری و جنین موش Balb/C

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-128

فاطمه سهیلی؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


4. بررسی اثرات عصاره آبی بذر گیاه کتان بر جنین، جفت و سلولهای هوف بوئر موش BALB/cدر روزهای6،5،4،3 بارداری

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 173-179

نرجس میراب؛ پروین تراب زاده؛ منیره موحدی