نویسنده = اردشیر سالمی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان آفلاتوکسین B1در خوراک جوجه گوشتی در مرغداریهای استان اصفهان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-59

اردشیر سالمی؛ ابراهیم رحیمی؛ مصطفی فغانی؛ نسیم سالمی