نویسنده = محمد عرفان نجف زاده خوئی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثرات درمانی ژل پلاسمای غنی شده از پلاکت و فنی توئین در بهبود زخمهای تمام ضخامت پوست درخرگوش سفید نیوزلندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-71

مصطفی دارستانی فراهانی؛ محمد عرفان نجف زاده خوئی؛ فریبرز معیر