نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات عصاره آبی بذر گیاه کتان بر جنین، جفت و سلولهای هوف بوئر موش BALB/cدر روزهای6،5،4،3 بارداری

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 173-179

نرجس میراب؛ پروین تراب زاده؛ منیره موحدی


2. اثرات ناباروری عصاره آبی گیاه افدرا ماژور ()Ephedra major بر پارامترهای بافت شناختی رحم موشهای ماده بالغ B

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-7

مهسا قوسی؛ پروین تراب زاده؛ منیره موحدی