نویسنده = ام البنین قاسمیان کریک
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل ضبط کبد و ریه گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان گچساران

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 199-211

ام البنین قاسمیان کریک؛ علی عباسی هرمزی


2. تعیین شاخص استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-16

ام البنین قاسمیان کریک؛ شهاب الدین صافی