نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیستوپاتولوژی تزریق داخل صفاقی ایزوترتینوئین بر پوست، کبد و کلیه جنین موش N

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-109

اعظم کلانتری؛ رمضان خانبابایی؛ بهمن اسلامی