نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. درمان پرولاپس عود کنندۀ رکتوم به روش کولوپکسی در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شفرد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-70

حمید علیدوستی؛ سید مرتضی رزاقی منش؛ مصطفی نوربخش؛ محسن دادار