نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات وزن بدن ناشی از نگهداری انفرادی موش های آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-48

محمدرضا رحیم نژاد؛ وهاب باباپور؛ سید دانیال محمدی


2. اثرات نگهداری انفرادی بر رفتار اخذ غذا در موش

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-108

محمدرضا رحیم نژاد؛ وهاب باباپور