نویسنده = ���������� �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ریزپوشانی بر روی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و یفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-39

محمد علی خسروی زنجانی؛ نیما محمدی؛ کسری بهروز نسب؛ امیر علی صولتی