نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-27

داریوش آزادیخواه؛ علی نکوئی فرد؛ امیر امنیت طلب؛ امین خدادادی؛ رستا عزیزی؛ نیما بهبودی