نویسنده = علی تقی پور
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر بیماری های مهم در خزندگان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 2-2

علی تقی پور


2. گزارش بالینی اولین مورد بیماری مشمشه در ببر سیبری )Panthera tigris altaica(

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 130-134

علی تقی پور؛ شمس الملوک خواجه نصیر؛ سید محمود قاضی مرعشی؛ سیامک مسعودی زنجانی؛ هومن ملوک پور