نویسنده = هادی پورتقی شتربان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولکولی باکتری های E.coliانتروتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های مبتلا به اسهال استان البرز درسال1

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-38

هادی پورتقی شتربان؛ وحید ده پهلوان؛ علیرضا شقایق؛ آریا بدیعی