نویسنده = ������������ ���������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش کاهش میزان هایپوترمى ناشى از بیهوشى در همستر

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 261-265

هوشنگ کمیلى؛ على تقى پور؛ سید حامد شیرازى بهشتى ها؛ سید عدنان علوى