نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر احساس درد حاد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-259

محمدرضا رحیم نژاد؛ محمدرضا زرین دست