نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
2. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-154

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ جواد اینانلو؛ مهران معصومی


3. درمان جراحی بیرون زدگی کلواک در دو قطعه جوجه شتر مرغ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 197-202

مصطفی دارستانی فراهانی؛ پیام حقیقی خوشخو


4. تأثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و مورفولوژی روده باریک در جوجه گوشتی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 234-252

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ فریبرز معیر؛ ایمان پژوهنده