نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیتولوژی رحم به منظور تشخیص اندومتریت تحت بالینی و تأثیر آن بر میزان باروری در گاوهای واکل

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-111

بهرام سلاسل؛ عادل مختاری؛ تقی تکتاز؛ مسعود خسروی