نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-94

محمد نصراله زاده ماسوله؛ امید رضا سمیعی املشی؛ مسعود سلک غفاری؛ محمدرضا پریانی