نویسنده = مسعود سلک غفاری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر امپرازول و رابپرازول در جلوگیری از ایجاد زخم معده با ایندومتاسین در موش صحرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

بابک رضوانجو؛ ابوالفضل بقایی کیا؛ فریبرز معیر؛ مسعود سلک غفاری؛ حامد شیرازی بهشتی ها


2. اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-94

محمد نصراله زاده ماسوله؛ امید رضا سمیعی املشی؛ مسعود سلک غفاری؛ محمدرضا پریانی