نویسنده = محمد نصراله زاده ماسوله
تعداد مقالات: 3
1. گزارش درمانگاهی اصلاح دررفتگی عجزی خاصره ای و شکستگی بدنه استخوان خاصره در یک قلاده سگ

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-67

حمیدرضا فتاحیان؛ محمد نصراله زاده ماسوله؛ علیرضا حسین زاده


2. مطالعه گذشته نگر میزان موفقیت آرتروپلاستی مفصل لگنی- رانی در سگ

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-87

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ حسام الدین اکبرین؛ محمد نصراله زاده ماسوله؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر


3. اثر دوز بیشینه و کمینه آتروپین بر مولفه Fractional Shortening در اکوکاردیوگرافی خرگوش

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-94

محمد نصراله زاده ماسوله؛ امید رضا سمیعی املشی؛ مسعود سلک غفاری؛ محمدرضا پریانی