نویسنده = سید شاپور رضا شجاعی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه دو روش درمان زخمهای آلوده به لارو مگس در سگهای ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 116-123

سروش محیط مافی؛ سید شاپور رضا شجاعی


2. بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا بهکوکسیدیوز تجربی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-23

فریبـرز معــیّر؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ سید حسین حسینی؛ مطهر اسفندیاری


3. بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-74

ولی اله کوهدار؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ بهراد رادمهر؛ فرهاد پاکباز