نویسنده = حمید شریفی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثرات قلبی تجویز سولفات آتروپین پیش از دو رژیم متفاوت بیهوشی در سگهای نژاد تریر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 19-27

محمد ابرکار؛ علی کریمی گودرزی؛ حمید شریفی؛ دامون انصاری؛ سارا گچ پز