نویسنده = گیـتا اکبری آزاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین با روش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-187

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ مسعود روحی؛ پدرام سمیع یوسفی


2. ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-105

پیام حقیقی خوشخو؛ مهرداد تشکری؛ علیرضا باهنر؛ گیتا اکبری آزاد


3. بررسی اثرات ال- کارنیتین در راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون در جوجه گوشتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-17

گیـتا اکبری آزاد؛ پـیام حقیقی خوشخو؛ نـیما ایلا؛ فریبرز معیر؛ حـمیدرضا دهقان نیری