نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع انگلهای دستگاه گوارش در بوقلمون های استان های گیلان مازندران و گلستان سال1394

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-29

محمد رضا یوسفی؛ پیام محمودی؛ آرمین ابراهیمی