نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. درمانهای اولیه در تروما و موارد اورژانس چشم حیوانات خانگی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-1

سهیل ابرکار


2. ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی تاثیر استفاده مکرر از ترکیب کتامین-زایلازین بر روند التیام زخم باز در خرگوش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-34

محمد ابرکار؛ سید مهرزاد فرود؛ فریبرز معیر؛ مصطفی دارستانی فراهانی


3. مقایسه اثرات قلبی تجویز سولفات آتروپین پیش از دو رژیم متفاوت بیهوشی در سگهای نژاد تریر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 19-27

محمد ابرکار؛ علی کریمی گودرزی؛ حمید شریفی؛ دامون انصاری؛ سارا گچ پز