نویسنده = مصطفی دارستانی فراهانی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثرات درمانی ژل پلاسمای غنی شده از پلاکت و فنی توئین در بهبود زخمهای تمام ضخامت پوست درخرگوش سفید نیوزلندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-71

مصطفی دارستانی فراهانی؛ محمد عرفان نجف زاده خوئی؛ فریبرز معیر


2. ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی تاثیر استفاده مکرر از ترکیب کتامین-زایلازین بر روند التیام زخم باز در خرگوش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-34

محمد ابرکار؛ سید مهرزاد فرود؛ فریبرز معیر؛ مصطفی دارستانی فراهانی


3. درمان جراحی بیرون زدگی کلواک در دو قطعه جوجه شتر مرغ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 197-202

مصطفی دارستانی فراهانی؛ پیام حقیقی خوشخو


4. ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-63

مصطفی دارستانی فراهانی؛ عباس وشکینی؛ سید مهدی قمصری