نویسنده = آذین توکلی
تعداد مقالات: 3
1. خطاهای رایج در دندانپزشکی دامپزشکی در دام‌های کوچک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-12

آذین توکلی


2. پدیده باز جذب دندانی در گربه ها: تشخیص و درمان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-3

آذین توکلی


3. اصول اولیه درمان ریشه دندانها در دامهای کوچک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-61

آذین توکلی